Home

Vacuum Applicatie voor straalmotoren.

Eindelijk ….
de zuinige straalmotor is nu binnen handbereik !

We kunnen nu de meeste energie uit de afgassen van de grote
straalmotoren terugwinnen en omzetten in stuwkracht.
We gaan dan veel brandstof besparen !
We mikken op een half procent van het wereld-energieverbruik.
Dat is tot nu toe nog niet gelukt.
Moeder aarde zal er erg blij mee zijn. En iedereen trouwens !

Ik zoek alleen nog een industriële partner.
Wie helpt mij dit te realiseren ? Weet U er soms een ?
Laat eens van U horen ….


Het nieuwe systeem, dat de huidige turbofan straalmotoren gaat perfectioneren, in het kort..


Volgens de bestaande techniek wordt de stroom uitlaatgassen ( 600 graden Celsius ) in de atmosfeer weggeblazen met een snelheid van 1800 Km per uur bij vollast, maar volgens ons nieuwe principe wordt deze in een van de directe buitenlucht afgesloten venturi geblazen, daar gemengd met een overmaat buitenlucht uit de bypass en komt daarna in een divergerend trechtervormig kanaal terecht. Deze twee toegevoegde technieken zorgen samen voor een onderdruk, die veel vermogen bevat. Zoals we hierna zullen zien maakt deze krachtige onderdruk het ons mogelijk, veel extra stuwkracht te genereren. .

Over snelheden van de gassen


Als het vliegtuig zijn gebruikelijke 900 Km per uur vliegt, dan komt de inlaatlucht vooraan binnen met ongeveer 900 Km. per uur. Als volgens ons nieuwe principe aan de achterkant de gassen eveneens met 900 Km. per uur uittreden, dan is er geen verschil tussen in- en uitlaatsnelheid en is dit dus energieneutraal. .  

De uitlaatgassen van de straalmotor komen volgens ons idee bij vollast in het systeem met een snelheid van 1800 Km per uur, treden met de aangezogen lucht uit met 900 km per uur  en worden zodoende afgeremd van 1800 Km per uur tot 900 Km per uur; dat is de helft van de aanvankelijke snelheid.
Omdat de hoeveelheid kinetische energie evenredig is met het kwadraat van de snelheid, hebben we er dan niet de helft maar 75 % van de kinetische (bewegings-) energie uitgehaald. Het kwadraat van ½ is immers ¼  !
Die energie komt bij onze venturi beschikbaar als onderdruk met een groot vermogen.  

Deze onderdruk veroorzaakt een luchtstroom vanaf de luchtinlaat vooraan door de fan en de bypass buitenom de motor naar de venturi. Daardoor wordt de fan  aangedreven, die weer op zijn beurt de centrale as van de straalmotor aandrijft.

N.B. In de thans toegepaste turbojet straalvliegtuigen wordt de fan door de as aangedreven.
         In ons systeem is dat juist andersom !

De turbine achterin de straalmotor hoeft bij ons veel minder energie aan de as te leveren, en kan dus veel kleiner zijn. Daardoor wordt minder energie (druk) afgenomen van de hete stroom afgassen, die volgens het reactiekrachtprincipe in de straalmotor de stuwkracht opwekt. Een substantiële extra hoeveelheid stuwkracht is dan het gevolg, waarmee we ons doel (meer stuwkracht uit dezelfde hoeveelheid brandstof) hebben bereikt.

In straalmotoren zonder fan kan een geleiding naar voren eveneens veel extra stuwkracht leveren. Dat bewijst ons prototype zoals u hierna zult zien.

Deze korte beschrijving is uiteraard nogal summier. Een meer uitgebreide beschrijving wordt gegeven in het hoofdstuk “Systeem “, dat u via het hoofdmenu kunt bereiken.
Ook de hieraan parallelle toelichting in het Engels, elders op deze website, kan u vast meer duidelijkheid verschaffen

Tot zo ver vast een vluchtige kennismaking met het nieuwe principe.
 
Ga naar boven